Šesnaesti meetup: Merry meetup everyone!

Published: December 2nd, 2012

Priznajemo, zahvatilo nas je blagdansko raspoloženje. Razlog tome krije se u činjenici da će na jubilarnom šestnaestom meetupu predavanje održati Goran Jurić "Capistrano iliti kako Rubyem deployati PHP kod"  a nakon njega Matej Baćo pod naslovom "Ho ho ho some merry tips and tricks".

Raspored 17:30 Okupljanje/druženje pred Mamom 17:50 Župne obavijesti 18:00 Goran Jurić - Capistrano iliti kako Rubyem deployati PHP kod 18:30 Pauza 18:35 Matej Baćo - Ho ho ho some merry tips and tricks 19:05 Drinkup

Vidimo se u četvrtak, 6. prosinca 2012 od 17.30 u Mami, Preradovićeva 18.