Ivan Habunek - Composer za bolji dependency management

Published: November 22nd, 2012

Composer (lat. com+ponere, “one who puts together”) je naziv, ali i najbolji opis alata za dependency management na PHP platformi. Popularnost mu raste, a jednako tako i broj paketa koji se uključuju. Ivan Habunek predstavlja Composer uz live demo kako ga koristiti u svom projektu, odnosno kako napraviti svoj paket kojeg drugi mogu koristiti.