Miro Svrtan - Laravel4 PHP framework

Published: May 6th, 2013

Iako jedan od novijih PHP frameworka, Laravel je zbog svoje jednostavnosti i dokumentiranosti koda postao jedan od popularnijih PHP frameworka današnjice.Izlazak četvrte inačice proglašen je jednim od važnijih događaja u 2013. Zašto? Razlozi su brojni: ugrađena podrška za REST, napisan po PSR0 i PSR1, arhitektura bazirana na Composeru, a dio core funkcionalnosti koristi komponente drugih frameworka i librarya. Ovime je dobivena mogućnost da svaki developer lako nadogradi framework vlastitim komponentama ili modulima drugih sustava ako želi.